XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX395 v2.4.1 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 8 days 08:50:05
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IW5EKI DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 19:01 B
2 ItalyItaly IZ5ILH 5100 XRF039 B 17.06.2021 19:01 B
3 ItalyItaly IZ0RTP DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 18:58 B
4 ItalyItaly IK5SQS DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 18:54 A
5 SardiniaSardinia IS0GQX DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 18:47 B
6 ItalyItaly IT9YBG DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 18:33 B
7 ItalyItaly IK2UCJ DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 18:33 B
8 ItalyItaly IZ5TIY XRF039 R 17.06.2021 18:16 A
9 ItalyItaly IK3CSU ID51 XRF039 B 17.06.2021 17:58 B
10 ItalyItaly IW2EPA DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:55 B
11 ItalyItaly IU8NGO DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:55 B
12 ItalyItaly IW1GHE DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:52 B
13 ItalyItaly IZ8QAH PNUT XRF039 B 17.06.2021 17:36 B
14 United StatesUnited States KC3KTO PNUT XRF039 R 17.06.2021 17:29 A
15 ItalyItaly IU5BJV DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:27 A
16 EnglandEngland 2E0MVF DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:17 B
17 SwitzerlandSwitzerland HB9TUK IC91 XRF039 B 17.06.2021 17:09 B
18 ItalyItaly IW2NMM DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 17:07 B
19 ItalyItaly IU5MSR DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 16:56 B
20 ItalyItaly IU5NJG DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 16:27 A
21 ItalyItaly IT9GQO DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 15:45 B
22 ItalyItaly IZ3YPS DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 15:43 B
23 ItalyItaly IK5NFH E880 XRF039 R 17.06.2021 15:00 A
24 ItalyItaly IC8UOH DUDE XRF039 B 17.06.2021 14:44 B
25 ItalyItaly IZ5WSR DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 14:32 B
26 ItalyItaly I8QCP DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 14:30 B
27 ItalyItaly IZ5BYH DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 14:22 A
28 ItalyItaly IZ7ECR DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 13:36 A
29 ItalyItaly IW9HME DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 12:55 B
30 ItalyItaly IW5ELP DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 12:27 A
31 ItalyItaly IZ5ILD 705 XRF039 R 17.06.2021 11:51 A
32 ItalyItaly IU7KQS PNUT XRF039 B 17.06.2021 11:26 B
33 ItalyItaly IZ8MZD DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 11:20 A
34 ItalyItaly IU7NLW PNUT XRF039 B 17.06.2021 10:39 B
35 ItalyItaly IU5HWM DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 10:09 A
36 FranceFrance F6BAZ DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 09:59 A
37 ItalyItaly IT9SIF DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 09:42 B
38 ItalyItaly IU0IBY 7100 XRF039 B 17.06.2021 09:29 B
39 ItalyItaly IT9COR 5100 XRF039 B 17.06.2021 08:41 B
40 Czech RepublicCzech Republic OK8GG DMR XLX395 G / BM2222 17.06.2021 07:53 A
Tuscany Multip.
A
Italy Multip.
B
GRF Cluster
C
XRF039-R
XRF039-B
IU5JAE-B
YCS222--B
IK5XMK-B
info@grupporadiofirenze.net